Radomsko, Łódzkie 11o Poniedziałek, 22 Października 2018

Będą pieniądze na e-usługi

Miasto
Jacek Paszewski

Ponad 41,2 mln złotych unijnej dotacji otrzyma Związek Powiatów Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. ,,Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego".

Powiat Radomszczański jest jednym z 14 samorządów, którzy dzięki temu projektowi rozbudują nowoczesny geoportal, przydatny nie tylko inwestorom, ale wszystkim mieszkańcom, którzy korzystają z danych z zasobów geodezji. Dotacja na stworzenie bazy geodezyjnej dla samego Powiatu Radomszczańskiego wynosi ponad 4,3 mln zł.  

Związek Powiatów Województwa Łódzkiego, w skład którego wszedł także nasz powiat, został powołany właśnie w celu pozyskania środków zewnętrznych na cyfryzację baz danych (m. in. stworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, przekształcenie analogowej mapy w numeryczną obiektową mapę zasadniczą).

- Realizacja tego przedsięwzięcia jest niezwykle kosztowna i będzie możliwa głównie dzięki partnerstwu samorządowemu oraz wspólnemu staraniu o środki unijne – informuje starosta Andrzej Plutecki, który jednocześnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego zarządu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

Po zbudowaniu baz danych Powiat Radomszczański chce je udostępniać, świadcząc e-usługi za pomocą geoportalu.

- Z analogowej mapy leżącej na półkach stworzymy numeryczną (cyfrową) mapę zasadniczą obiektów topograficznych. Dzięki temu powstanie możliwość przeglądania on-line danych geodezyjnych, na przykład układu sieci uzbrojenia terenu – tłumaczy Geodeta Powiatowy, Beata Zacz vel Jacz.

Obecnie mamy już informację, że wniosek złożony przez Związek Powiatów został oceniony pozytywnie i otrzyma dotację w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno- komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Obok powiatu radomszczańskiego w skład wniosku wchodzą powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, rawski, wieruszowski, zgierski).

info: Starostwo Powiatowe

komentarze